จำนวนการขอรับใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร ตาม พรบ.
ปีเดือนจำนวนใบอนุญาต
2022 1 1,359
2022 2 1,304
2022 3 1,722
2022 4 1,227
2022 5 1,454
2022 6 1,495
2022 7 1,434
2022 8 1,493
2021 1 896
2021 2 839
2021 3 1,106
2021 4 927
2021 5 973
2021 6 1,111
2021 7 1,051

Total 68 Record : 5 Page